Βιομηχανία Χρωμάτων TETRALUX

Το 1997 ιδρύεται ή εταιρεία παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, μονωτικών, βερνικιών και εμπορίας συναφών ειδών TETRALUX από τον Τζέλο Ευαγ. Αναστάσιο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Σημαντικός σταθμός της Βιομηχανίας χρωμάτων & Βερνικιών TETRALUX είναι η αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσωπεία με Ιταλική εταιρεία διακοσμητικών χρωμάτων και τεχνοτροπιών Mondobello.
Η εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και εντάσσει συνεχώς διαδικασίες πού αποσκοπούν στην μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο.Τ. 5Α, ΟΔΟΣ 7/8 ΒΙ.ΠΕ.
Σίνδος Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 22
Τηλ : (2310) 796110
Τηλ : (2310) 796278
Fax : (2310) 723096

e-mail: contact@tetralux.gr
e-mail: info@tetralux.gr
web: www.tetralux.gr